Programma Werkcongres 'schaarste bestaat niet'

Programma

Schaarste bestaat niet, het wordt tijd om anders te denken én te doen! Tijdens het congres delen experts hun arbeidsmarktgeheimen en tips over bouwen aan een toekomstgerichte organisatiecultuur. Bovendien om je alles te weten over:

  • De mismatch op de arbeidsmarkt; hoe krijgen we die markt in beweging
  • Vooruitzichten (Friese) economie, onderwijs en arbeidsmarkt
  • Het belang van Employé branding
  • Arbeidsmarktcommunicatie
  • Open Hiring
  • Vinden, boeien, binden én behouden

Dagvoorzitter

Jan Siep van den Bos
Jan Siep is een veel gevraagd dagvoorzitter, gespreksleider en presentator. Door zijn veelzijdigheid weet hij zowel bij journalistiek inhoudelijke als zakelijk/commerciële bijeenkomsten de juiste toon te zetten. Hij heeft het vermogen om inhoud en sfeer perfect samen te brengen; ad rem wanneer dat nodig is, fris en vernieuwend als dat kan.

In gesprek met lokale ondernemers

Anja Kanters van Donker Groep en Jantine Slippens van Thuiszorg Slippens
Wat zijn hun kritische succesfactoren om deze problematiek aan te pakken? Hoe weten deze ondernemers hun medewerkers te boeien en te binden? Wat heeft schaarste hun gebracht? We vragen dit aan Anja Kanters van Donker Groep en Jantine Slippens van Thuiszorg Slippens.

Keynote sprekers

Jouke van Dijk
Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Hij studeerde economie in Groningen en is sinds 1981 verbonden aan de RUG. In 1986 promoveerde hij aan de RUG op een proefschrift getiteld Migratie en Arbeidsmarkt. Van Dijk is expert op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken en regionale economie. In zijn onderzoek staan arbeidsmarktvraagstukken als werkloosheid, werkgelegenheid, migratie en arbeidsmarktbeleid centraal.

Sander Heijne
Sander Heijne (1982) is economisch onderzoeksjournalist, programmamaker en historicus. Hij werkte op de economieredactie van de Volkskrant en maakte samen met Jeroen Pauw het programma Scheefgroei voor BNNVARA. In 2020 verscheen zijn bestseller Fantoomgroei, waarin hij onder meer laat zien hoe we een samenleving hebben gecreëerd waarin multinationals snel rijker worden, terwijl werknemers en MKB’ers het nakijken hebben.

Arjen Banach
Arjen Banach is spreker en organisatiefuturoloog. Met zijn lezingen mag hij wekelijks professionals in binnen- en buitenland inspireren en activeren over werken en leidinggeven op afstand, verandering, innovatie, leiderschap en werkgeluk. De wereld verandert razendsnel, organisaties moeten mee. Wat maakt dat organisaties zich nu onderscheiden en succesvol zijn en wat betekent dat voor de toekomst van jouw organisatie?

“Werkgeluk gaat niet over geluk maar over goed werken”
Arjen Banach laat zien dat cultuur in organisaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Organisaties met een opvallende, inspirerende cultuur, daar willen professionals graag werken en klanten graag van kopen. Maar hoe kom je daar? Organisaties die opvallen vanwege hun duurzame succes laten steeds weer zien dat een focus op medewerkers loont. Zet niet de klant, maar de medewerker op één. Arjen laat zien hoe je bouwt aan een toekomstgerichte organisatiecultuur waar mensen niet moeten zijn, maar willen zijn.

Programma

16.30 – 17.15 uur Inloop (ontvangst met broodjes)
17.15 – 18.30 uur Plenaire programma met keynote sprekers en interviews
18.30 – 19.30 uur 1e ronde workshops
19.30 – 20.00 uur Pauze met een lekkernij
20.00 – 21.00 uur 2e ronde workshops
21.00 – 21.45 uur Wrap-up met Arjen Banach
21.45 – 22.30 uur Netwerken