Stichting Leergeld Zuidwest Friesland: “We staan voor kansen” (op locatie bij Jobz-on)

Stichting Leergeld Zuidwest Friesland: “We staan voor kansen” (op locatie bij Jobz-on)

Stichting Leergeld Zuidwest Friesland: “We staan voor kansen”

“Stichting Leergeld is een zelfstandige organisatie met als doel voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken vanwege ouders met geldzorgen. Kinderen krijgen een steuntje in de rug in de vorm van giften in natura.

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van jeugdigen uit gezinnen met geldzorgen. Ons motto is: alle kinderen in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

In de gemeenten wonen momenteel 2.000 jeugdigen, die om financiële redenen niet aan activiteiten kunnen deelnemen. Onze contactpersonen zetten zich in om alle kinderen mee te laten doen en komen bij de ouders thuis. Wij zijn eigenlijk altijd opzoek naar vrijwilligers, die contactpersoon willen zijn. Wij bieden een open werksfeer in een groep van ongeveer 15 betrokken vrijwilligers.”

Benieuwd naar de deelnemers van de Open Bedrijvendag SWF?

bekijk deelnemers