4 – Open Hiring, andere manier van werven en (om)denken!

4 – Open Hiring, andere manier van werven en (om)denken!

Een baan zonder sollicitatiegesprek en cv! Maar hoe dan? Kan dat zomaar?
Een landelijk opererende horeca keten zette vorig najaar de eerste vacatures uit via Open Hiring®. De ervaringen zijn zo positief dat ze deze manier van werven nu gaan uitbreiden naar 40 vestigingen door het hele land. Met Open Hiring® snijdt het mes voor deze werkgever aan twee kanten. Ze willen nog meer inzetten op inclusief werkgeverschap en werken aan de groei van hun bedrijf en de medewerkers. “Wij willen sowieso alle mensen een kans geven, maar nu in deze tijd van tekorten is het extra mooi om zo nieuwe collega’s te werven”. Een voorbeeld vanuit de praktijk.

Wij nemen u kort mee in het ontstaan en de uitgangspunten van Open Hiring en welke rol UWV kan spelen in de ondersteuning, implementatie en voortgang van Open Hiring®. Op basis van een aantal (succesvolle) praktijkvoorbeelden en middels een open discussie krijgt u een beeld of Open Hiring® 1 van de oplossingen kan zijn voor het vinden van personeel in deze krappe arbeidsmarkt.

UWV Werkbedrijf biedt werkgevers ondersteuning en advies op het gebied van personele vraagstukken (denk aan werving & selectie personeel en advies inzake subsidies, regelingen en financiële voordelen). UWV werkt nauw samen met de Friese gemeenten, het onderwijs en andere sociale partners binnen het samenwerkingsverband FryslanWerkt.

Hester Roosjen en Marcel Keizer verzorgen deze workshop.

Wat jij kunt leren!

Workshops Werkcongres