18 mei Werkcongres: Schaarste bestaat niet!

De spanning op de arbeidsmarkt neem nog steeds toe. In het laatste kwartaal van 2021 nam het aantal vacatures toe en het aantal werklozen af. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt wederom flink toegenomen, tot 105 vacatures per 100 werklozen. Werkgevers kunnen steeds moeilijker werknemers vinden. Er is scheefgroei op de arbeidsmarkt.

Door de krapte komen werkgevers maar moeilijk aan personeel, anderzijds wordt de groep mensen die aan de kant staat nauwelijks kleiner. Deze mismatch is geen verwaarloosbaar probleem. Veel werkzoekenden zoeken alleen naar werk dat aansluit op hun beroepsvoorkeur. Werkzoekenden missen bijvoorbeeld bepaalde kwalificaties die wel gevraagd worden.

Aan de andere kant zoeken werkgevers naar het schaap met de vijf poten, terwijl een schaap met vier poten misschien ook prima zou passen. Hierdoor is er een mismatch tussen de vraag van de werkgevers en de kwalificaties die de werkzoekenden hebben.

In deze krappe arbeidsmarkt maakt een goed werkgeverschap het verschil door anders te denken en te doen.  Zorg dat je leuk werk aanbiedt, creëer een fijne werkplek. Wie is mijn doelgroep? Waar zit die mee? Hoe kan ik die bereiken? En als het lukt om mensen binnen te halen met een goed verhaal, dan moet het daarna ook echt kloppen, anders zijn ze zo weer weg. Het verleggen van aandacht van ‘goedkoper en efficiënter’ naar cultuur, managementstijl en arbeidsvoorwaarden.

Met het Werkcongres willen we ondernemers nieuwe inzichten geven over de veranderde en verstoorde arbeidsmarkt. Met deze inzichten geven we ze handvatten om met de eigen personeelsproblematiek aan de slag te gaan. Naast een plenair programma kunnen de deelnemers ook workshops volgen.